NONGOMA TV PRESENTERS

 

Abantu base zingcingweni kade bebambe imashi isuka kwa Nngoma edolobheni iya endwaweni yase zingcingweni behamba phansi.Ubaba uCebo we Nongoma TV kanye Phumzile Mdletshe[Abasesithombeni] bebe ngaba hleli bale mashi.

IZIDUDLA ZASE ZULULAND

 

 

FATIMA NJILO

She presents the show called Sikhuluma nabantu on 21.00 Thursdays. She also host live events.