RCENT LIVE EVENTS

We have kick started live shows for 2015 WINTER SERIES. We hope to achieve more than we did in 2014. Recently we visited the national gathering where South Africa celebrate being part of Africa. We also showed live school event, held in Sbusiso high school in Buxedene. We are disapointed though to learn that the organizers got itall wrong when they said one of the event we meant to stream live had been called off. Only to find out the same event was still on. We then compelled to continue with replacing show .

AFRICA DAY

 

HIS MAJESTY THE KING OF THE ZULUS SAYS HE NEVER ORDERED THE PERSECUTION OF AFRICAN MIGRANTS. HE WANTS THEM TO CONTINUE WITH THEIR BUSINESS INTEREST INSIDE THE COUNTRY.

 

UBayede isilo sesikukhulumile ukuthi yena akazange athi akubulawe noma kushawe abokufika.Omkhulumelayo ukuvezile ukuthi uyabathanda abaqhubeke namabusinisi abo yena wayekhuluma oPongolo lapho kunomcele khona wamangala uma kungabantu bakoSiphingo abashaya abantu ekubeni babengekho kwalapho

 

COUNCILOR D NYEMBE

 

UKhansela D.Nyembe oyikhansela lakhona kwaNongoma kuWard 19 naye wayekhona Kulomcimbi owawuhanjelwe izikhulu eziphezulu kwa Nongoma

ALL SPOKEN LEADERS FROM SOUTH AFRICAN POLITICAL ORGANIZATIONS NFP, ANC AND IFP DON'T CONDONE THE PERSECUTION OF OUR FELLOW AFRICAN BROTHERS AND SISTERS

 

Njengamanje kukhuluma u sotswebhu we ANC uMr B Ntshangase naye okuhlabe wakuhlikiza ukuxoshwa kwabokufika.kube sekulandela uMr Mathaba uformer Mayor wakwaNongoma ovela eqenjini leIFP naye Uthe babonga ukugubha lolusuku waphinde wathi beyi IFP bayakugxeka okwenzeka kwabokufika.