NONGOMA TV

EZEMIDLALO [THE SPORTS N]

THE SPORTS N

Nina benkosi sinethulela uhlelo olusha lwezemidlalo oluzongena njalo ntambama NGESONTO uma kunomdlalo osakazwa bukhoma.Luphinde ludlale futhi ebusuku.

KULENYANGA

Sizokwethula imidlalo enhlobo nhlobo efaka imidlalo yesizulu kanye naleyo ethandwa kakhulu.Okufaka phakathi kwayo unobhutshuzwayo,ezokugijima kanye nesibhakela.Sizophinde sibukele izinhlelo zethu zakudalala lapho sasixoxisana khona nabantu abehlukene.Sizophinde sinikhombise ibholalasemakhaya.Lapho ibhola lisa bhutshuzwa ngokungenqeni.Imiphumela sizoyethula bukhoma njengoba injalo.

 

@This website is designed by Nongoma TV online team. Live from the heart of the Zulu nation all rights reserved