HOME               SHOWS               SCHEDULE               CREW         PUBLIC               LIVE     

sandile khwela2
Sbusi 2o20
MISS NONGOMA
sika lekhekhe general
sika lekhekhe general2

NONGOMA TV

SPORTS NERVE                    ENTERTAINMENT                  CAREERS              ABOUT  US            


SHOW HOSTS THIS WEEK

sika ikhekhe 3
Bheki
Noxolo2
sbusi neduku
Mdu Qwabe
Snehashi
portia2


WATCH NONGOMA TV LIVE STREAM  BELOW

ANNOUNCEMENTS

*Umhlakaka 12 ku August usushaye wedlula.Sibonga kini nonke enisizimazisile ngalolu suku lapho khona besibungaza ukuqeda iminyaka elishumi kwe Nongoma TV 

Sithi nime njalo

SOCIAL NETWORKS

USHIKISHI

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

IBIZELO NENDLAMU

VIBE

 ZIYASH SHOW


18.00

EZEJAJI


MIDNIGHT EXPRESS

                                   @This website is designed by Nongoma TV online team. Live from the heart of the Zulu  nation all rights reserved                              

 CELEBRATION 2020