HOME               SHOWS               SCHEDULE               CREW         PUBLIC               LIVE     

NONGOMA TV

SPORTS NERVE                    ENTERTAINMENT                  CAREERS               ABOUT  US            

                                @This website is designed by Nongoma TV online team. Live from the heart of the Zulu  nation all rights reserved                                       

ZITHINI

ZITHINI IZINDABA EZPHATHELENE NOMSAKAZO


Here we give details of the advertized jobs on Nongoma TV and CIG

Stories of high interest to our viewers


AUDITIONS

Sidinga amavolontiya amabili azokwethula uhlelo lwesicathamiya i ZINDALA ZOMBILI.Loluhlelo luhambela emahholo noma lapho kunomqhudelwano we scathamiya. Sikhulumisana namalunga kanye nabalandeli bamaqembu aqhudelanayo.

Kumele ube ngumuntu onogqozi ngalomculo.

Abafuna ukungenela bangathumela i video clip enemizuzu emibili  umuntu azichaze ukuthi ungubani.Bese ethula uhlelo sizwe.

THUMELA KU INBOX YE  FACEBOOK PAGEYE NONGOMA TV

Uma ingeneli cela i email.Ozonikwa yona ku inbox.


USUKU LOKUVALA 8 NOVEMBER 2019OKUZAYO

Ningaphuthelwa ninabenkosi Umkhosi womhlanga mhlaka 7 ku Mandulo ekanti ngosuku olulodwa sizobalaphaya e hholo kwa Nongoma kune stage play


We invite evryone who want to have a slot on Nongoma TV or advertsing please contact our office on 0818032986 Noma ugcwalise ifomu elingakwesokudla kuloleli khasi.


PRESENTER REQUIRED 

We are looking for  some one to present our new shows stsrting in October 2019

REQUIREMENTS

Over 18

Stay around Nongoma

Be available all the time when required.


JOB DESRIPTION 


Research topics and background information for items featured on shows & programmes
Planning and rehearsing shows
Writing, editing and rehearsing scripts.
Reading from script, autocue or improvising.
Undertake interviewing and reporting duties and uphold a public relations role ensuring a positive image reflection of the company
Keeping the programme running to schedule, responding positively and quickly to problems or changes and improvising where necessary
Keeping In contact with the Producer and production team in the studio gallery, via ear-piece ilnk
Working closely with the Production Assistant, Producer, Head of Department and Post – Production team to ensure the show/programme Is delivered to company and editorial standards and In accordance to Ofcom Regulations
To carry out all duties in accordance with Health and Safety regulations ensuring necessary equipment, props and technical staff are on set when required.


 

SKILLS:
Familiarity with research techniques and sources for the verification of the accuracy of material.
Proven ability to understand complex information and translate that into compelling television
Experience


COSING DATE

10 OCTOBER 2019


VOLUNTARY WORK


Nongoma Tv is inviting any one who want to assit during the filming to contact the studio number or email.You can also visit Facebook page for more details


CLOSING DATE

10 OCTOBER 2019