HOME               SHOWS               SCHEDULE               CREW         PUBLIC               LIVE     

NONGOMA TV

ENTERTAINMENT

IBIZELO NENDLAMU 

Come and witness our local groups sharing the stage in the last  episode of this famous Zulu dance show. The presenters will also highlight  the next year program.

Groups who are willing to participate in future shows are encoruaged to do so by  just showing up in our offices.

SUPPER   TIME SHOW  

Namuhla sizonethulela uhlelo oluyi special lapho sizo buyekeza khona isimo ngekhorona virasi. Eskubiza ngo khuvuthe. Uyacelwa mbukeli ukuthi ufone ukuze uzwakalise uvo lwakho ngalesisifo. 

UMZO DLUDLU

Lona nge mzo wakwa Dludlu o Suthu. Ungomunye wabalingisi  kanti futhi uyayibhala imidlalo ye Tv kanye nemidlalo nje yaseshahalazini. 

Ungumuntu okhathalele ukuba indawo yangakubo ibeselbalazweni.

Imidlalo yakhe isike yabonakala ku 1 KZN,ku Nongoma TV naku social nmmedia . Ngubani kodwea ongakhohlwa umdlalo wamantombazane eshela abafana.Oke waduma kahulu ku social media.

The show is now back online every Friday from 7 O clock.It shows the participants come up with  stories which might be true or false. One of them has to decide wheteher the story is a lie 

Invention of lies

Ezejaji

EZEJAJI will hit your screen tonight  with a variety of Isicathamiya music groups.We have  school competitions this weekend. Watch this sho tonight at 6 and tomorrow night at 21.00 

                                @This website is designed by Nongoma TV online team. Live from the heart of the Zulu  nation all rights reserved                                       

SPORTS NERVE                    ENTERTAINMENT                  CAREERS               ABOUT  US